Naujienos
Paslaugos
Administravimas
Techninė priežiūra
Šilumos ūkio priežiūra
Dujų ūkio priežiūra
Termoviziniai tyrimai
Valymo paslaugos
Paslaugos bendrijoms
Langų gamyba ir montavimas
Meistras į namus
Statybos remonto darbai
Transporto ir mechanizmų nuoma
Šeškinės turgus
Automobilių saugojimo aikštelė
Apmokėjimas už paslaugas
         Pirkimai
Kokybė
Teisės aktai
Pastatų renovacija
Reklaminiai plotai
Patalpų nuoma
Karjera
DUK
Atsiliepimai
 
Kontaktai

Klientų aptarnavimo centras

Tel.: (8 5) 246 6644

Mob. 8 615 14 489

El. paštas:  dispecerine@sileja.lt

 Darbo laikas:

I-IV 7.30 - 16.30, V 7.30 - 15.15

Be pietų pertraukos

Ukmergės g. 221, LT-07156 Vilnius

 
Partneriai
Vilniaus miesto savivaldybė
UAB „Vilniaus energija“
UAB „VSA Vilnius“
UAB „Vilniaus vandenys“
AB „Lesto“
UAB „Schindler liftas“
UAB „Kone“
UAB „Grinda“
 
     
 
 

 
 

 

 

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

 
Apie mus Kontaktai El. paštas
Techninė priežiūra

1. Bendrosios konstrukcijos:

1.1. pamatai:

1.1.1. mūrinių ar monolitinių pamatų smulkių defektų šalinimas;

1.1.2. plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;

1.1.3. cokolių smulkių defektų šalinimas ir dažymas;

1.1.4. kiti nedidelės apimties darbai;

1.2. nuogrindos:

1.2.1. nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas;

1.2.2. kiti nedidelės apimties darbai;

1.3. sienos:

1.3.1. išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių smulkių defektų šalinimas, užtaisant ištrupėjusias vietas sudėtiniu skiediniu ir užtepant siūlių plyšelius mastika;

1.3.2. medinių sienų išorinio apkalo taisymas;

1.3.3. smulkus balkonų, lodžijų remontas;

1.3.4. kiti nedidelės apimties darbai;

1.4. stogai:

1.4.1. ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos smulkių defektų šalinimas);

1.4.2. užlipimo ant stogo angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;

1.4.3. šlaitinių dangos smulkių defektų šalinimas;

1.4.4. šlaitinių stogų karnizų ir kraigų smulkių defektų šalinimas;

1.4.5. parapetų ir vėdinimo kanalų kaminėlių mūrinio ir apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

1.4.6. stoglovių nutekėjimo latakų, įlajų išvalymas ir remontas;

1.4.7. šlaitinių čerpių, šiferio stogų smulkus remontas;

1.4.8. stogelių virš įėjimo durų smulkus remontas;

1.4.9. spyrių ir statramsčių įrengimas sijų ir gegnių nusvirimo vietose;

1.4.10. stogo latakų smulkių defektų šalinimas;

1.4.11. vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;

1.4.12. šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogų;

1.4.13. ledo varveklių šalinimas nuo karnizų;

1.4.14. kiti nedidelės apimties darbai;

1.5. laiptinių konstrukcijos:

1.5.1. laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas;

1.5.2. ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių užtaisymas;

1.5.3. medinių laiptų ir pakopų smulkių defektų šalinimas;

1.5.4. laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;

1.5.5. laiptinių palangių apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

1.5.6. laiptinės langų įstiklinimas;

1.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

1.6. įėjimo į namą laiptai ir durys:

1.6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių užtaisymas;

1.6.2. įėjimo į namą ir rūsį durų smulkių defektų šalinimas;

1.6.3. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir smulkių defektų šalinimas;

1.6.4. kiti nedidelės apimties darbai.

2. Bendrojo naudojimo patalpos:

2.1. laiptinės:

2.1.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.1.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas ir smulkių defektų šalinimas;

2.1.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

2.2. koridoriai, holai:

2.2.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.2.2. išardytų vamzdynų kanalų aptako ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas;

2.2.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

2.2.4. kiti nedidelės apimties darbai;

2.3. bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:

2.3.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.3.2. langų ir durų smulkių defektų šalinimas ir įstiklinimas;

2.3.3. pertvarų smulkių defektų šalinimas;

2.3.4. išardytų vamzdynų kanalų apkalo atnaujinimas;

2.3.5. kiti nedidelės apimties darbai;

2.4. rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:

2.4.1. grindų atnaujinimas ar smulkių defektų šalinimas;

2.4.2. švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, švieslangių stiklinimas;

2.4.3. šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas, durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;

2.4.4. techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas;

2.4.5. šilumos punktų, elektros skydinių, salių, skalbyklų ir kitų patalpų valymas;

2.4.6. išgriuvusių rūsių ir pusrūsių pertvarų atnaujinimas;

2.4.7. išdaužytų vietų grindyse ar sienose atnaujinimas;

2.4.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3. Bendroji inžinerinė įranga:

3.1. šalto vandentiekio tinklai:

3.1.1. užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.1.2. profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais;

3.1.3. profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;

3.1.4. prakiurusių vamzdynų užtaisymas arba keitimas, įdedant naują vamzdyno dalį;

3.1.5. vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

3.1.6. vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas;

3.1.7. vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose;

3.1.8. kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

3.1.9. namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;

3.1.10. kiti nedidelės apimties darbai;

3.2. fekalinės kanalizacijos tinklai:

3.2.1. trūkusių kanalizacijos vamzdynų ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

3.2.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.2.3. hidrodinaminis vamzdynų praplovimas, esant būtinumui;

3.2.4. vamzdynų sandūrų hermetizavimas;

3.2.5. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

3.2.6. kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas;

3.2.7. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;

3.2.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3.3. lietaus kanalizacijos tinklai:

3.3.1. trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

3.3.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.3.3. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

3.3.4. trūkusių įlajų keitimas;

3.3.5. latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;

3.3.6. latakų ir lietvamzdžių valymas;

3.3.7. kiti nedidelės apimties darbai;

3.4. elektros instaliacija:

3.4.1. elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės atnaujinimas, jos priežiūra, užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;

3.4.2. elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;

3.4.3. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse;

3.4.4. sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;

3.4.5. paketinių jungiklių paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių keitimas ar smulkus defektų šalinimas;

3.4.6. saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;

3.4.7. šynų ir kitų armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

3.4.8. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;

3.4.9. elektros variklių ir kitų elektros įrenginių smulkių defektų šalinimas;

3.4.10. varžų matavimai nustatytais terminais;

3.4.11. bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

3.4.12. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra;

3.4.13. kiti nedidelės apimties darbai;

3.5. ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:

3.5.1. užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas;

3.5.2. ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas;

3.5.3. kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais;

3.5.4. kaminų mūrinio ir tinklo smulkių defektų šalinimas;

3.5.5. kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;

3.5.6. priešgaisrinių kopėčių remontas ir įrengimas;

3.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

3.6. šiukšlių šalintuvai:

3.6.1. šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas;

3.6.2. kiti nedidelės apimties darbai.

 

 

 

 

Į viršų

Atgal

© Sileja.lt 2016